سردخانه بالای صفر چیست؟

نگهداری میوه وسبزیجات بعنوان عاملی مهم از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. میوه وسبزی پس از تولید و برداشت از مزارع و باغات باید به طریق مناسب برای زمان کمبود، نگهداری ویا فراوری گردد در غیر اینصورت دچار فساد و ضایعات خواهد شد. در اینجاست که استفاده از سردخانه‌ها اهمیت خودشان را نشان می‌دهند.

جهت خرید و محاسبه برآورد قیمت سردخانه بالای صفر درجه، کافی‌ست با کارشناسان فروش واحد صنایع برودتی حقیقی تماس بگیرید و در این خصوص مشاوره رایگان جهت خرید نیز داشته باشید.

از نگهداری میوه وسبزی چندین هدف عمده برای انسان تامین می گردد اولا با نگهداری آنها می توان کمبود شان را در زمانی که امکان تولید آنها نیست مرتفع ساخت.
ثانیا با نگهداری آنها برای زمانهای خاص میتوان به تعدیل قیمت ها کمک نموده به طوریکه می توان از کاهش بیش از حد قیمت در زمان برداشت جلوگیری بعمل آورد که این به نفع بخش کشاورزی وکشاورزان زحمت کش می باشد.

همچنین از افزایش بی رویه قیمت آنهادر زمان کمبود جلوگیری نمود که این مورد اخیر نیز به نفع مصرف کنندگان می باشد. یکی از مهمترین روشهای نگهداری میوه و سبزی به منظور اهداف فوق استفاده از سردخانه های بالای صفر می باشد.

سردخانه بالای صفر

اصول استفاده از سردخانه بالای صفر چیست؟

اصول استفاده از سردخانه های بالای صفر بر این اساس است که پایین آمدن دمای محصول در زمان نگهداری موجب می شود که فساد میکروبی ، شیمیایی وفیزیکی محصول کند و یا متوقف شود.

دماهای پایین با جلوگیری یا توقف رشد میکرو ارگانیسم های فاسد کننده موجب جلوگیری از فساد میکروبی می گردند که دربین میکروارگانیسم های مختلف میکروارگانیسم های سرما دوست قابل اهمیت ومسئله ساز می باشند که معمولا مناسب ترین دما جهت رشد آنها زیر ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد.

دراین روش نگهداری جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های سرما دوست ممکن است از روشهای تکمیلی نظیر استفاده از انواع ترکیبات ضد قارچ ویا ضد باکتری ویا از پرتوهای فرا بنفش استفاده شود. ترکیبات شیمیایی ممکن است به صورت محلول ویا همراه با عمل واکس زدن مورد استفاده قرار می گیرد ولی استفاده از پرتو فرا بنفش به صورت لامپ های مخصوص در داخل سردخانه ها ارجحیت بیشتری دارد.

 

سردخانه بالای صفر | سردخانه های بالای صفر درجه

-کاهش دما همچنین از فساد شیمیایی جلوگیری می نماید .به طور کلی سرعت واکنشهای شیمیایی مثل قهوه ای شدن آنزیمی ،تنفس ،رسیدن میوه و….
با افزایش دما تشدید می یابد.طبق یک نظریه علمی شدت واکنش های شیمیایی در ازاء افزایش هر ۱۰ درجه سانتیگراد تقریبا” دو برابر میشود. لذا با نگهداری میوه وسبزی در سرد خانه ها توسط کاهش دما از شدت تنفس وفعل وانفعالات شیمیایی جلوگیری بعمل می آید.

قابل ذکراست که باکاهش دمای محصولاتی نظیر میوه وسبزی در سردخانه های بالای صفر از فساد فیزیکی این محصولات هم کاسته می شود،
چون که کاهش دما سرعت تبخیر آب را پایین می آورد وبا این روش از پژمردگی محصول که نوع فساد فیزیکی محسوب می شود جلوگیری می شود ولی ذکر این نکته نباید فراموش گردد؛

که در جریان حمل ونقل بسته بندی و چیدن این محصولات در سردخانه باید نهایت دقت بعمل آید تامحصولاتی که به لحاظ فیزیکی حساس هستند دچار صدمات مکانیکی ویا ضایعات دیگر فیزیکی نگردد.

 دمای بالای صفر یعنی چه؟ | تعریف بالای صفر

 برای نگه‌داری برخی از محصولات خاص، جهت حفظ کیفیت آن‌ها نیاز به داشتن محیطی مساعد است که موجب یخ‌زدگی آنها نیز نشود. در واقع به این گونه محیط‌ها سردخانه بالای صفر درجه می‌گویند.

معمولا برای نگه‌داری انواع میوه، کنسرو و سبزیجات از سردخانه بالای صفر استفاده می‌کنند. دمای سردخانه‌های بالای صفر درجه یک چیزی ما بین 5- تا 15+ درجه می‌باشد.
توجه کنید که سردخانه زیر صفر جهت نگه‌داری انواع محصولات و موادی است که در شرایط انجماد باید نگه داری شوند ولی سردخانه بالای صفر درجه جهت حفظ کیفیت محصول و جلوگیری از یخ زدگی می‌باشد.

عملیات لازم قبل از سردخانه گذاری میوه ها و سبزیجات

قبل ازاینکه میوه وسبزی در سردخانه بالای صفر انبار شوند بایستی به شرح زیر روی آنها انجام داد: 

الف )سرد کردن مقدماتی :

منظور از سرد کردن مقدماتی در سردخانه ها پایین آوردن دمای محصول قبل از انبار کردن است.معمولا” درسردخانه بالای صفر راهرویی مابین سالن های سرد احداث می شود.

که آنها به منظور سردکردن اولیه وانجام سایر مراحل مقدماتی سردخانه گزاری مثل سورتینگ واکسینگ بسته بندی و… استفاده می شود.
دراین قسمت کاهش دما تا حدود ۵ درجه سانتیگراد برای میوه های مناطق معتدل وتا حدود ۱۰ درجه سانتیگراد برای میوه های نیمه گرمسیری وگرمسیری که به سرمازدگی حساس هستند انجام می شود.

ب) درجه بندی :

سورت ودرجه بندی به عنوان یک عملیات ضروری بایستی برروی میوهاوسبزیجات انباری قبل از سردخانه گذاری انجام شود.بطورکلی بایستی میوه هایی برای انبار کردن انتخاب شوند که کاملا” سالم ودارای کیفیت عالی وقابلیت نگه‌دارندگی بالایی داشته باشند.

ج) التیام دادن :

درمورد برخی محصولات نظیر سیب زمینی وپیاز ومرکبات درصورت صدمه دیدن ویا بریده شدن سطح آن درزمان برداشت یاحمل می توان درشرایط مناسب وبا مواد مناسب آنهارا ترمیم والتیام داد. در غیراین صورت دراثر نگهداری درسردخانه عوامل فساد ازآن محل شروع به رشد کرده واین فساد به سایر محصولات همجوار هم سرایت می کند.

د) واکسینگ :

واکس زدن فیزیکی نیز یکی ازعملیاتی است که قبل ازنگهداری بعضی از میوه هاوسبزیها درسردخانه ممکن است برروی آنها انجام شود.
به همین منظور سطوح خارجی محصول راتوسط لایه نازکی ازیک واکس خاص (مثل برخی ازروغنهای مخصوص اینکار) می پوشانند که این امر اولا” دربهبود وضعیت ظاهری محصول موثر بوده.

ثانیا” ازتبخیر آب وپژمرده شدن محصول جوگیری می کند وثالثا” راهی است برای استفاده از مواد ضد قارچ به همراه واکس جهت کمک ونگهداری برخی ازمحصولات درسردخانه.
طریقه استفاده ازواکس بدین صورت است که آن راتوسط یک امولسیون کننده به صورت امولسیون درآب درآورده ویا ممکن است دریک حلال حل نموده وسپس محصول را از داخل آن عبور داده و یا ممکن است امولوسیون به صورت کف برروی میوه ویا سبزی زده می شود.

بعد از عمل واکس زدن جهت یکنواخت شدن واکس محصول وبراق شدن آن محصول برس زده می شود که برای این کار ضمن عبور محصول ازروی نوار نقاله قبل ازبستهبندی به صورت مکانیکی برس زده می شود.

سپس محصول توسط یک جریان هوای خشک ،خشک گردیده ورطوبت اضافه شده در سطح ازبین می رود.
نکته قابل ذکر این است که در برخی موارد وبرای برخی از محصولات جهت جلوگیری از رشد قارچها در سردخانه ممکن است قبل از انبارکردن میوه ها سطوح آن با مواد ضدقارچ ضدعفونی گرددکه همانطور فوقا”ذکرشد ممکن است این مواد همراه با واکس برروی سطح محصول زده شود.

بسته بندی:

آخرین عمل جهت نگهداری میوه ها وسبزیجات در سردخانه بالای صفر می باشد که به طرق مناسب ومختلف وبراساس شرایط هرمحصول ومدت زمان نگهداری ونوع عرضه و… این عمل انجام میشود.
به هرصورت بسته بندی محصول یک ضرورت است ولی بایستی به طریقی انجام شود که هوای سرد به آسانی درداخل محصول نفوذ کند.

شرایط و ضوابط فنی نگهداری میوه ها و سبزیها در احداث سردخانه محصولات کشاورزی

با توجه به اینکه میوه ها وسبزیها دارای سلولهای زنده هستند لذا این سلولها حتی دردماهای پایین به حیات خود ادامه داده ولذا دارای اعمال متابولیکی که مهمترین انها تنفس می باشد(گرچه بسیار اندک هم باشد) تنفس موجب مصرف مواد داخل سبزی شده لذا تولید گرما می کند.

گرمای ایجاد شده براثر تنفس موجب بالا بردن دمای انبار (سردخانه) شده که در این صورت می بایست این گرما توسط دستگاههای سرد کننده مکانیکی از طریق هوا جذب شود که طراحی وتدارک تجهیزات لازم به همین منظور در سرد خانه ها قابل اهمیت می باشد.

شرایط نگهداری میوه ها وسبزیها در سردخانه های شامل کنترل دمای سردخانه،کنترل رطوبت نسبی تهویه هوا وجلوگیری از رشد قارچها می باشد که همه این موارد بایستی بر اساس جدول توسط مدیر فنی کنترل ونظارت وبازرسی دوره ای انجام گیرد.

بسته بندی

ذکر وتوجه به نکات ذیل در خصوص نگهداری میوه وسبزی در سردخانه بالای صفر خالی از لطف نبوده ورعایت آنها علاوه بر اینکه به محصول درزمان طولانی تر کمک نموده ومانع فساد وضایعات در محصولات سردخانه می گردد:

۱) ازانبار نمودن دو نوع محصول در یک اتاق جلوگیری گردد مگر دو محصول دقیقا” دارای یک شرایط نگهداری باشند که این موضوع بایستی با نظارت دقیق مدیر فنی و برنامه ریزی خاص صورت گیرد.

۲) کنترل بر وضعیت چیدن بسته ها،به طوریکه فاصله کافی (حدود ۵۰ سانتیمتر)نسبت به دیوار های جانبی وکمی بیشتر نسبت به سقف در نظر گرفته شود
۳) در داخل اتاقکهای سرد یک راهرو در وسط محصولات چیده شده منظور لحاظ گردد.

۴) کنترل وآزمایشات لازم ومستمر بروی کیفیت محصول درطول نگهداری انجام پذیرد.
۵) نکات ومواد بهداشتی ونظافت کامل در پایان دوره در انبارها انجام گیرد.

انواع سردخانه بالای صفر درجه

سردخانه ای که با گاز فریون کار می کند.

سردخانه ای که با گاز آمونیاک NH3 کار می کند.

سردخانه بالای صفر درجه آمونیاکی (NH3)

برای سردخانه‌هایی که با متراژ و فضایی بالا جهت نگه‌داری و انبار کردن محصولات با تناژهای بالای ۲۵۰۰ تن احداث می‌گردد و گاز آمونیاک (NH3) برای موجود زنده یا انسان مضر بوده و احتمال خفگی دارد.
به همین منظور با احتیاط کامل و نیروهای کارآمد و تخصصی راهبری و اپراتوری می گردد و اجرا و محاسبات مخصوص به خود را دارد که این شرکت توانایی کامل محاسبه، طراحی و اجرا را دارد.

سردخانه بالای صفر درجه فریون (Freon)

برای تمامی محصولات می توان از سیستم فریون استفاده نموده و راهبری ساده و راحتی دارد و در زمان خرابی به راحتی رفع عیب می گردد.

فرآیند و نحوه احداث سردخانه بالای صفر درجه

سردخانه‌های فریونی و آمونیاکی برای احداث نیاز به 3 پیش نیاز دارند:

1

زمین مناسب

2

فوندانسیون

3

سوله مناسب

پس از تامین 3 پیش نیاز بالا بر اساس داشته ها تعداد سالن ها و تناژ متناسب با درخواست، بهترین مورد قابل استفاده را ارائه، سپس بدنه را با ساندویچ پانل نصب کرده و بعد ماشین آلات برودتی و تابلو برق را طبق نقشه های این شرکت اجرایی شده و بعد از تست فشار و شارژ گاز و روغنی سیستم (فریونی یا آمونیاکی) آماده استفاده است.

محصولاتی که باید در سردخانه بالا صفر درجه نگهداری شوند

لبنیات (مثل شیر، دوغ، ماست و ...)

سردکن کشتارگاه‌ها

رستوران‌ها و غذاخوری‌ها

محصولات باغی و گلخانه‌ای

خرید سردخانه های بالای صفر درجه | فروش سردخانه های بالای صفر درجه

جهت خرید و محاسبه برآورد قیمت سردخانه بالای صفر درجه، کافی‌ست با کارشناسان فروش واحد صنایع برودتی حقیقی تماس بگیرید و در این خصوص مشاوره رایگان جهت خرید نیز داشته باشید.