مقايسه کيفيت بافت دوواريته سيب پس از نگهداري در سردخانه وارزيابي دقت در اندازه گيري دو دستگاه ماگنس تايلور وفشار سنج ميوه ( بخش ۲ )

نتايج مرحل اول تيمار واريته هاي سيب در دو سطح (زرد و قرمز لبناني) و تيمار دستگاههاي اندازهگيري نيز در دو سطح (پنترومتر دستي) و

ادامه مطلب »

شبیه سازي و تحلیل مصرف انرژي سردخانه هاي نمونه استان هاي اقلیم گرم کشور( استان های اصفهان و بوشهر)

چکیده محاسبات بارحرارتی در ماههاي مختلف سال بـا اسـتفاده از اطلاعـات ارائه شده در پرسشنامه هاي دریافتی از سردخانه هاي همکاري کننـده در استانهاي اصفهان،

ادامه مطلب »

مقایسه اثرات نگهداری آنتی اکسیدان های طبیعی (اسید آسکوربیک) و سنتیتیک ( بوتیل هیدروکسی آنیزول ) بر روی ماهی خنو خاکستری (pictum Diagramma ) در طول دوره نگهداری در سردخانه ( بخش ۲ )

۱ – نتایج تغییرات PV تیمارهای مورد بررسی طی ماه های مختلف نگهداری در نمودار۳-۱ و۳-۲ نشان داده شده است. با گذشت زمان PV در

ادامه مطلب »

مقایسه اثرات نگهداری آنتی اکسیدان های طبیعی (اسید آسکوربیک) و سنتیتیک ( بوتیل هیدروکسی آنیزول ) بر روی ماهی خنو خاکستری (pictum Diagramma ) در طول دوره نگهداری در سردخانه ( بخش ۱ )

چکیده هدف از این پژوهش مقایسه اثر آنتی اکسیدان های طبیعی ( اسید آسکوربیکAA )و سنتیتیک (بوتیل هیدروکسی آنیزول BHA )بر روی شاخص های ارزش

ادامه مطلب »

انجماد ماهی

انجام کلیه فعل و انفعالات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی نیازمند دو فاکتور اصلی یعنی گرما و آب می باشد لذا کاهش درجه حرارت تا

ادامه مطلب »

چیلر صنعتی

چیلر صنعتی برای سرد سازی کنترل شده محصولات ، مکانیزم ها و ماشین آلات صنعتی استفاده می شود.همچنین می توان برای هر کاربرد و ماشین صنعتی

ادامه مطلب »

سردخانه صنعتی

برای نگهداری مواد غذایی و محصولاتی از این دست ما نیازمند استفاده از سردخانه‌ها هستیم. نگهداری از مواد غذایی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که

ادامه مطلب »

چیلر کاربرد

تمامی ساختمان ها نیاز به سیستم تهویه مطبوع دارند .سیستم های تهویه مطبوع یکی از مهم ترین تجهیزات ساختمان ها می باشند ، فرض کنید

ادامه مطلب »
تونل انجماد
مدیر سایت

تونل انجماد

انجماد مواد غذایی یکی از روش‌های مرسوم جهت نگهداری و حفظ کیفیت آن‌هاست. در واقع یک از کاربردی‌ترین روش‌های نگهداری مواد غذایی، انجماد آن‌هاست که

ادامه مطلب »