نگهداری-کیوی-در-سردخانه

نگهداری کیوی در سردخانه چگونه است؟

کیوی نوعی از گیاهان گلدار است که كار تكثير نهال بين علاقمندان به كشت كيوي به صورت تجاري در ايران عملاً از حدود سال ۱۳۶۳ آغاز شد و محصول كيوي از سال ۱۳۶۷ به بازارهاي داخلي عرضه گرديد. بنابراین نگهداری کیوی در سردخانه از اهمیت فراوانی برخوردار شد.

فواید کیوی 

کیوی دارای ویتامین C است و بیماران آسمی روزانه می توانند یک عدد کیوی میل کنند، چون با ایجاد خس خس در ریه ها، باعث بهبود تنفس بیماران می شود. همچنین گوارش در بدن را آسان کرده، و تجزیه پروتئین در روده را راحت تر می کند. بنابراین افراد دارای اختلال گوارشی کیوی مصرف می کنند

دمای نگهداری کیوی در سردخانه

دمای-نگهداری-کیوی-در-سردخانه

برای نگهداری کیوی در سردخانه دو نوع دما داریم: که در زیر به شرح هر کدام از آن ها می پردازیم؛

نگهداری کیوی در سردخانه : نگهداري در دماي كم

  •  كند كردن تنفس و ساير فعاليت هاي حياتي ميوه
  • كم کردن فعاليت باكتري ها و قارچ ها و جلوگيري از فساد ميوه
  • جلوگيري از تغييرات سريع كيفي ميوه مانند ؛ رسيدگي بيش از حد و نرمي ميوه

نگهداری کیوی در سردخانه : نگهداري در دمای نسبي بالا 

  • كاهش تبخير شديد و حفظ طراوت ميوه و جلوگيري از چروكيدگي
  • خارج كردن گازهاي فرار ناشي از فعاليتهاي حياتي ميوه
  • نگهداری کیوی در سردخانه با هواي كنترل شده، مدت نگهداري كيوي طولاني تر مي شود.

مراحل نگهداری کیوی در سردخانه

مراحل-نگهداری-کیوی-در-سردخانه

نگهداری کیوی در سردخانه مراحل مختلفی دارد، که در هر یک از این مراحل باید کارها به دقت بررسی و انجام شود؛

نگهداری کیوی در سردخانه : آماده سازي ميوه

پس از برداشـت و قـبل از بسته بندي، آماده سـازي ميوه به شرح زير به وسيله تجهيزات مناسب مربوط انجام مي شود.

1. تميز كردن کیوی

ابتدا در مرحـله تميز كـردن و برس زني برای نگهداری کیوی در سردخانه، ذرات كوچك و برگ ها و باقي مانده هاي ديگر (زائده هاي مربوط به باغ ) از سطح ميوه برداشته مي شوند.

2. جور كردن کیوی

سپس ميوه وارد مرحله جور كردن شده كه معمولا تعداد 6 الی 8 نفر كارگر در دو طرف ميز بازرسي ميوه هاي آسيب ديده و لكه دار و بد شكل را جدا مي كنند.

3. درجه بندی کیوی

بلافاصله پس از جور كردن برای نگهداری کیوی در سردخانه، بايد طبق استاندارد ملي ۳۴۷۵ سال ۱۳۷۹ – كيوي عمل درجه بندي را انجام داد. در اين صورت ميوه هاي درجه بندي شده و با اندازه معلوم در سالن هاي نگهداري جاي مشخصي داشته كه هم براي صاحب كالا از نظر بازاريابي و هم براي مسئول سردخانه از نظر نحوه خروج كالا مفيد خواهد بود.

نگهداری کیوی در سردخانه : بسته بندي

جهت بسته بندي برای نگهداری کیوی در سردخانه بايستي از جعبه هاي پلاستيكي با ارتفاع بيشينه 30 سانتي متر استفاده كرد.
گنجايه هاي مورد استفاده نبايد آلوده به قارچ و ميكروارگانيسم هاي ديگر باشند پس بايد پيش از قراردادن ميوه ضد عفوني شوند.
گنجايه هاي مورد استفاده براي بسته بندي ضمن داشتن منافذ لازم براي رسيدن هواي سالن سردخانه به ميوه ها بايد به اندازه كافي مقاوم بوده و برآمدگي تيز كه به ميوه آسيب وارد نمايد نداشته باشند.

نگهداری کیوی در سردخانه : سردخانه گذاري

در صـورتي كه دمـاي ميوه قبـلاً‌ كاهش نيافته باشـد مي تـوان دمـاي آن را در آمادگاه كاهـش داد. (پيش سرد كردن)
پس از پايين آمدن دماي ميوه گنجايه هاي حاوي آن را بايد به سالن هاي اصلي نگهداري انتقال داد.

در مواردي كه ميوه هاي متعلق به چند باغدار در يك سالن نگهداري شوند حتماً‌ بايد جدا از يكديگر قرار گيرند.
بارچيني ميوه كيوي در سردخانه بايد طبق استاندارد ملي ايران۳۳۹۹ سال۱۳۷۳ – آئين كار روش چيدن كالا در سردخانه مواد غذايي انجام شود.
بهره گيري مناسـب از فضـاي سالن نگهداری کیوی در سردخانه بايد طبق استانداردملي ايران ۳۵۸۹ سال ۱۳۷۴ آئين كار محاسبه ظرفيت وزني سالن هاي نگهداري سردخانه مواد غذايي انجام شود.


نکته: سالن هاي نگهداري در سردخانه بايستي قبل از ورود ميوه ضد عفوني گردند به اين ترتيب كه ۴۸ ساعت در فضاي بسته تحت عمل ضد عفوني با قارچ كش هاي مجاز قرار گرفته سپس به مدت يك هفته هوادهي شوند.

شرايط بهينه نگهداري کیوی در محیط سردخانه

شرايط--نگهداري-کیوی-در-سردخانه

دماي بهينه براي نگهداري ميوه ۵/۰ ± ۰ درجه سلسيوس سفارش مي گردد .
نکته: ازدماي پايين تر از ۵/۰ – درجه سلسيوس به منظور سالم نگهداشتن ميوه و جلوگيري از يخ زدگي احتمالي آن بايد اجتناب كرد .

اگر ميوه در دماي ۲ درجه سلسيوس نگهداري شود كاهش مدت نگهداري ۲-۱ ماهه در مقايسه با دماي صفر درجه سلسيوس پيش بيني مي شود . افزايش دما از صفر درجه سلسيوس به ۵ درجه سلسيوس باعث دو برابر شدن عمل تنفس و تقريبا نصف شدن دوران نگهداري مي شود . همچنين ميوه در دماي ۵ درجه سلسيوس سه برابر سريع تر از دماي صفر درجه سلسيوس نرم خواهد شد.

دمه نسبي
دمه نسبي مناسب براي نگهداري ميوه ۹۵ – ۹۰ % سفارش مي گردد .
نکته:  تندي گردش هوا براي تامين دما و دمه نسبي يكنواخت بايد به گونه اي باشد تا از ايجاد شبنم يا ژاله روي ميوه و پوسيدگي جلوگيري گردد.

کاهش وزن میوه

تمام ميوه هاي تازه بعد از برداشت آب از دست داده و در نتيجه كاهش وزن پيدا ميكنند.
اگر چه ميزان از دست دادن رطوبت با شرايط دماي هواي محيط ، دماي بافت ميوه و تندي گردش هوا برحسب زمان تاثير مي پذيرد، اما فاكتور عمده در كاهش وزن بعد از سرد شدن ميوه و نگهداري در صفر درجه سلسيوس ، رطوبت نسبي هواي اطراف ميوه است. كاهش وزن در ميوه كيوي مي تواند با كاهش ناچيزي در سفتي بافت همراه باشد.

اتيلن در سردخانه

اندازه گاز اتيلن در هواي سالن سردخانه ppb(1) 10-5 سفارش مي گردد. تاكيد مي شود با توجه به حساسيت ميوه كيوي نسبت به اتيلن بايد سعي كرد ميوه در مراحل بعد از برداشت و نگهداري در معرض اتيلن قرار نگيرد.

كيوي نبايد با ميوه هاي ديگر كه توليد اتيلن مي كنند ترابري و نگهداري شود مانند سيب، گلابي و موز زيرا باعث نرمي ميوه شده و به گونه موثري دوره نگهداري و فروش ميوه رامحدود مي كنند.

ميزان اتيلن برای نگهداری کیوی در سردخانه بايد براساس نظمي پايش شود. تهويه مداوم در طول نگهداري باعث كاهش سطح اتيلن مي گردد. بايد از ليفت تراك هايي كه با نيروي باتري كار مي كنند بهره گرفت.

عمر نگهداري کیوی چقدر است؟

عمر نگهداري ميوه كيوي با پيروي از شرايط بهينه نگهداري بيشينه 6 ماه مي باشد.

بازرسي ميوه در سردخانه

در طول دوره نگهداری کیوی در سردخانه جهت شناسايي به موقع ضايعات احتمالي و آگاهي از چوني ميوه بايد به گونه اي مرتب از آن نمونه برداري كرد و نمونه ها را مورد بررسي دقيق قرار داد . در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاري در حد امكان از پيشرفت آن جلوگيري نموده و در غير اينصورت نسبت به عرضه در بازار بايد عمل نمود.

ناهنجاري هاي فيزيولوژيكي در نگهداری کیوی

ناهنجاری-ها-در-نگهداری-کیوی

آسيب برخاسته از يخ زدن

در اين ناهنجاري حالت نيم شفافي (ماتي) گوشت ميوه در انتهاي ساقه اي شروع شده و به سوي انتهاي جوانه اي ميوه پيشرفت مي كند . بافت ميوه هاي حساس در نگهداري طولاني تا حدي زرد مي شوند.
آسيب يخ زدن در ميوه هاي زود هنگام چيده شده هنگامي كه در دماي زير صفر درجه سلسيوس نگهداري شوند و يازماني كه ميوه ها در باغ در معرض يخبندان ناگهاني قرار گيرند اتفاق مي افتد. ميوه هاي كه در اواخر فصل يخ مي زنند معمولا در قسمت شانه ميوه ، سلولها متلاشي شده و موجب جمع شدگي انتهاي ساقه اي ميوه مي شود .

سختي مياني

اين ناهنجاري با قرار گرفتن ميوه كيوي در معرض اتيلن و ميزان CO2 بالاتر از ۸ درصد در سالن نگهداري ايجاد مي شود . در اين حالت اندرون ميوه نرسيده و سخت و چوبي مي ماند در حاليكه باقي بافت آن نرم و رسيده و آب افتاده شده و سبز تيره مي گردد .

خرابي دروني

نشانه آن با بي رنگي خفيف در انتهاي جوانه اي ميوه شروع مي شود . با گذشت زمان در اطراف انتهاي جوانه اي ميوه پخش شده و بخش وسيعي را در بر مي گيرد .
با پيشرفت اين اختلال نوعي دان دان شدن (شني) بافت زيرين پوست ميوه ديده مي شود.

نيم شفافي پريكارپ

اين اختلال هم در ميوه انبار شده در هواي معمولي و هم هواي كنترل شده سالن با دماي صفر درجه ديده مي شود .

نشانه آن به صورت لكه هاي نيم شفاف ( مات ) در بافت بيروني پوست در انتهاي قلمي شكل ظاهر مي شود كه ممكن است به كناره ها پيشرفت كند نيم شفافي پريكارپ را مي توان بعد از 12 هفته نگهداري در صفر درجه سلسيوس مشاهده نمود . حضور اتيلن در فضاي سالن نگهداري باعث شدت پيشرفت نشانه ها مي شود .

سفيدك مياني

لكه هاي مجزاي روشن در بافت مياني ميوه مي تواند تحت تاثير بالا رفتن CO2 و اتيلن به مدت بيش از ۳ هفته در دماي صفر درجه سلسيوس بوجود آيند . در واقع تركيب CO2 و اتيلن مانع تبديل نشاسته به قند مي گردد.

بيماري پس از برداشت کیوی (بوتریتیس)

سردخانه برودتی حقیقی

اين بيماري علاوه بر كشور ما در همه مناطق كشت كيوي اعم از نيوزيلند ، ايالات متحده امريكا، شيلي، يونان و ايتاليا ممكن است اتفاق افتد. بوتريتيس مهمترين بيماري انباري كيوي است. بيماري توسط قارچ Botrytis Cinerea ايجاد كه در محيط كشت آزمايشگاهي توليد كپك خاكستري روشن متمايل به قهوه اي مي نمايد .

شايع ترين نشانه آن ، پوسيدگي نرم در انتهاي ساقه اي ميوه و يا در محل زخم هاست.
بافت آلوده، تيره رنگ و آبدار مي شود .

آلودگي اوليه مي تواند در هر زمان از پايان جوانه زني تا برداشت در قسمتهاي مستعد بوجود بيايد . سپس در دوره نگهداري در شرايط مناسب رطوبتي پيشرفت مي كند و داخل ميوه سالم پخش مي شود.

 


قیمت کیوی در سردخانه

در این مطلب از سردخانه شمارا باشرایط نگهداری کیوی در سردخانه آشنا کردیم. صنایع برادران حقیقی با سابقه بیش از 30 سال در ساخت تجهیزات سردخانه و چیلر و مینی چیلر همراه شما عزیزان است. جهت خرید احداث سردخانه و اطلاع از قیمت های آنها با کارشناسان ما در صنایع برادران حقیقی تماس بگیرید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *