شماره تماس

051-38762118-19

نگهداری کیوی در سردخانه چگونه است؟

نگهداری-کیوی-در-سردخانه

کیوی نوعی از گیاهان گلدار است که کار تکثیر نهال بین علاقمندان به کشت کیوی به صورت تجاری در ایران عملاً از حدود سال ۱۳۶۳ آغاز شد و محصول کیوی از سال ۱۳۶۷ به بازارهای داخلی عرضه گردید. بنابراین نگهداری کیوی در سردخانه از اهمیت فراوانی برخوردار شد.

فواید کیوی 

کیوی دارای ویتامین C است و بیماران آسمی روزانه می توانند یک عدد کیوی میل کنند، چون با ایجاد خس خس در ریه ها، باعث بهبود تنفس بیماران می شود. همچنین گوارش در بدن را آسان کرده، و تجزیه پروتئین در روده را راحت تر می کند. بنابراین افراد دارای اختلال گوارشی کیوی مصرف می کنند

دمای نگهداری کیوی در سردخانه

دمای-نگهداری-کیوی-در-سردخانه

برای نگهداری کیوی در سردخانه دو نوع دما داریم: که در زیر به شرح هر کدام از آن ها می پردازیم؛

نگهداری کیوی در سردخانه : نگهداری در دمای کم

  •  کند کردن تنفس و سایر فعالیت های حیاتی میوه
  • کم کردن فعالیت باکتری ها و قارچ ها و جلوگیری از فساد میوه
  • جلوگیری از تغییرات سریع کیفی میوه مانند ؛ رسیدگی بیش از حد و نرمی میوه

نگهداری کیوی در سردخانه : نگهداری در دمای نسبی بالا 

  • کاهش تبخیر شدید و حفظ طراوت میوه و جلوگیری از چروکیدگی
  • خارج کردن گازهای فرار ناشی از فعالیتهای حیاتی میوه
  • نگهداری کیوی در سردخانه با هوای کنترل شده، مدت نگهداری کیوی طولانی تر می شود.

مراحل نگهداری کیوی در سردخانه

مراحل-نگهداری-کیوی-در-سردخانه

نگهداری کیوی در سردخانه مراحل مختلفی دارد، که در هر یک از این مراحل باید کارها به دقت بررسی و انجام شود؛

نگهداری کیوی در سردخانه : آماده سازی میوه

پس از برداشـت و قـبل از بسته بندی، آماده سـازی میوه به شرح زیر به وسیله تجهیزات مناسب مربوط انجام می شود.

1. تمیز کردن کیوی

ابتدا در مرحـله تمیز کـردن و برس زنی برای نگهداری کیوی در سردخانه، ذرات کوچک و برگ ها و باقی مانده های دیگر (زائده های مربوط به باغ ) از سطح میوه برداشته می شوند.

2. جور کردن کیوی

سپس میوه وارد مرحله جور کردن شده که معمولا تعداد 6 الی 8 نفر کارگر در دو طرف میز بازرسی میوه های آسیب دیده و لکه دار و بد شکل را جدا می کنند.

3. درجه بندی کیوی

بلافاصله پس از جور کردن برای نگهداری کیوی در سردخانه، باید طبق استاندارد ملی ۳۴۷۵ سال ۱۳۷۹ – کیوی عمل درجه بندی را انجام داد. در این صورت میوه های درجه بندی شده و با اندازه معلوم در سالن های نگهداری جای مشخصی داشته که هم برای صاحب کالا از نظر بازاریابی و هم برای مسئول سردخانه از نظر نحوه خروج کالا مفید خواهد بود.

نگهداری کیوی در سردخانه : بسته بندی

جهت بسته بندی برای نگهداری کیوی در سردخانه بایستی از جعبه های پلاستیکی با ارتفاع بیشینه 30 سانتی متر استفاده کرد.
گنجایه های مورد استفاده نباید آلوده به قارچ و میکروارگانیسم های دیگر باشند پس باید پیش از قراردادن میوه ضد عفونی شوند.
گنجایه های مورد استفاده برای بسته بندی ضمن داشتن منافذ لازم برای رسیدن هوای سالن سردخانه به میوه ها باید به اندازه کافی مقاوم بوده و برآمدگی تیز که به میوه آسیب وارد نماید نداشته باشند.

نگهداری کیوی در سردخانه : سردخانه گذاری

در صـورتی که دمـای میوه قبـلاً‌ کاهش نیافته باشـد می تـوان دمـای آن را در آمادگاه کاهـش داد. (پیش سرد کردن)
پس از پایین آمدن دمای میوه گنجایه های حاوی آن را باید به سالن های اصلی نگهداری انتقال داد.

در مواردی که میوه های متعلق به چند باغدار در یک سالن نگهداری شوند حتماً‌ باید جدا از یکدیگر قرار گیرند.
بارچینی میوه کیوی در سردخانه باید طبق استاندارد ملی ایران۳۳۹۹ سال۱۳۷۳ – آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذایی انجام شود.
بهره گیری مناسـب از فضـای سالن نگهداری کیوی در سردخانه باید طبق استانداردملی ایران ۳۵۸۹ سال ۱۳۷۴ آئین کار محاسبه ظرفیت وزنی سالن های نگهداری سردخانه مواد غذایی انجام شود.


نکته: سالن های نگهداری در سردخانه بایستی قبل از ورود میوه ضد عفونی گردند به این ترتیب که ۴۸ ساعت در فضای بسته تحت عمل ضد عفونی با قارچ کش های مجاز قرار گرفته سپس به مدت یک هفته هوادهی شوند.

شرایط بهینه نگهداری کیوی در محیط سردخانه

شرایط--نگهداری-کیوی-در-سردخانه

دمای بهینه برای نگهداری میوه ۵/۰ ± ۰ درجه سلسیوس سفارش می گردد .
نکته: ازدمای پایین تر از ۵/۰ – درجه سلسیوس به منظور سالم نگهداشتن میوه و جلوگیری از یخ زدگی احتمالی آن باید اجتناب کرد .

اگر میوه در دمای ۲ درجه سلسیوس نگهداری شود کاهش مدت نگهداری ۲-۱ ماهه در مقایسه با دمای صفر درجه سلسیوس پیش بینی می شود . افزایش دما از صفر درجه سلسیوس به ۵ درجه سلسیوس باعث دو برابر شدن عمل تنفس و تقریبا نصف شدن دوران نگهداری می شود . همچنین میوه در دمای ۵ درجه سلسیوس سه برابر سریع تر از دمای صفر درجه سلسیوس نرم خواهد شد.

دمه نسبی
دمه نسبی مناسب برای نگهداری میوه ۹۵ – ۹۰ % سفارش می گردد .
نکته:  تندی گردش هوا برای تامین دما و دمه نسبی یکنواخت باید به گونه ای باشد تا از ایجاد شبنم یا ژاله روی میوه و پوسیدگی جلوگیری گردد.

کاهش وزن میوه

تمام میوه های تازه بعد از برداشت آب از دست داده و در نتیجه کاهش وزن پیدا میکنند.
اگر چه میزان از دست دادن رطوبت با شرایط دمای هوای محیط ، دمای بافت میوه و تندی گردش هوا برحسب زمان تاثیر می پذیرد، اما فاکتور عمده در کاهش وزن بعد از سرد شدن میوه و نگهداری در صفر درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی هوای اطراف میوه است. کاهش وزن در میوه کیوی می تواند با کاهش ناچیزی در سفتی بافت همراه باشد.

اتیلن در سردخانه

اندازه گاز اتیلن در هوای سالن سردخانه ppb(1) 10-5 سفارش می گردد. تاکید می شود با توجه به حساسیت میوه کیوی نسبت به اتیلن باید سعی کرد میوه در مراحل بعد از برداشت و نگهداری در معرض اتیلن قرار نگیرد.

کیوی نباید با میوه های دیگر که تولید اتیلن می کنند ترابری و نگهداری شود مانند سیب، گلابی و موز زیرا باعث نرمی میوه شده و به گونه موثری دوره نگهداری و فروش میوه رامحدود می کنند.

میزان اتیلن برای نگهداری کیوی در سردخانه باید براساس نظمی پایش شود. تهویه مداوم در طول نگهداری باعث کاهش سطح اتیلن می گردد. باید از لیفت تراک هایی که با نیروی باتری کار می کنند بهره گرفت.

عمر نگهداری کیوی چقدر است؟

عمر نگهداری میوه کیوی با پیروی از شرایط بهینه نگهداری بیشینه 6 ماه می باشد.

بازرسی میوه در سردخانه

در طول دوره نگهداری کیوی در سردخانه جهت شناسایی به موقع ضایعات احتمالی و آگاهی از چونی میوه باید به گونه ای مرتب از آن نمونه برداری کرد و نمونه ها را مورد بررسی دقیق قرار داد . در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری در حد امکان از پیشرفت آن جلوگیری نموده و در غیر اینصورت نسبت به عرضه در بازار باید عمل نمود.

ناهنجاری های فیزیولوژیکی در نگهداری کیوی

ناهنجاری-ها-در-نگهداری-کیوی

آسیب برخاسته از یخ زدن

در این ناهنجاری حالت نیم شفافی (ماتی) گوشت میوه در انتهای ساقه ای شروع شده و به سوی انتهای جوانه ای میوه پیشرفت می کند . بافت میوه های حساس در نگهداری طولانی تا حدی زرد می شوند.
آسیب یخ زدن در میوه های زود هنگام چیده شده هنگامی که در دمای زیر صفر درجه سلسیوس نگهداری شوند و یازمانی که میوه ها در باغ در معرض یخبندان ناگهانی قرار گیرند اتفاق می افتد. میوه های که در اواخر فصل یخ می زنند معمولا در قسمت شانه میوه ، سلولها متلاشی شده و موجب جمع شدگی انتهای ساقه ای میوه می شود .

سختی میانی

این ناهنجاری با قرار گرفتن میوه کیوی در معرض اتیلن و میزان CO2 بالاتر از ۸ درصد در سالن نگهداری ایجاد می شود . در این حالت اندرون میوه نرسیده و سخت و چوبی می ماند در حالیکه باقی بافت آن نرم و رسیده و آب افتاده شده و سبز تیره می گردد .

خرابی درونی

نشانه آن با بی رنگی خفیف در انتهای جوانه ای میوه شروع می شود . با گذشت زمان در اطراف انتهای جوانه ای میوه پخش شده و بخش وسیعی را در بر می گیرد .
با پیشرفت این اختلال نوعی دان دان شدن (شنی) بافت زیرین پوست میوه دیده می شود.

نیم شفافی پریکارپ

این اختلال هم در میوه انبار شده در هوای معمولی و هم هوای کنترل شده سالن با دمای صفر درجه دیده می شود .

نشانه آن به صورت لکه های نیم شفاف ( مات ) در بافت بیرونی پوست در انتهای قلمی شکل ظاهر می شود که ممکن است به کناره ها پیشرفت کند نیم شفافی پریکارپ را می توان بعد از 12 هفته نگهداری در صفر درجه سلسیوس مشاهده نمود . حضور اتیلن در فضای سالن نگهداری باعث شدت پیشرفت نشانه ها می شود .

سفیدک میانی

لکه های مجزای روشن در بافت میانی میوه می تواند تحت تاثیر بالا رفتن CO2 و اتیلن به مدت بیش از ۳ هفته در دمای صفر درجه سلسیوس بوجود آیند . در واقع ترکیب CO2 و اتیلن مانع تبدیل نشاسته به قند می گردد.

بیماری پس از برداشت کیوی (بوتریتیس)

سردخانه برودتی حقیقی

این بیماری علاوه بر کشور ما در همه مناطق کشت کیوی اعم از نیوزیلند ، ایالات متحده امریکا، شیلی، یونان و ایتالیا ممکن است اتفاق افتد. بوتریتیس مهمترین بیماری انباری کیوی است. بیماری توسط قارچ Botrytis Cinerea ایجاد که در محیط کشت آزمایشگاهی تولید کپک خاکستری روشن متمایل به قهوه ای می نماید .

شایع ترین نشانه آن ، پوسیدگی نرم در انتهای ساقه ای میوه و یا در محل زخم هاست.
بافت آلوده، تیره رنگ و آبدار می شود .

آلودگی اولیه می تواند در هر زمان از پایان جوانه زنی تا برداشت در قسمتهای مستعد بوجود بیاید . سپس در دوره نگهداری در شرایط مناسب رطوبتی پیشرفت می کند و داخل میوه سالم پخش می شود.

 


قیمت کیوی در سردخانه

در این مطلب از سردخانه شمارا باشرایط نگهداری کیوی در سردخانه آشنا کردیم. صنایع برادران حقیقی با سابقه بیش از 30 سال در ساخت تجهیزات سردخانه و چیلر و مینی چیلر همراه شما عزیزان است. جهت خرید احداث سردخانه و اطلاع از قیمت های آنها با کارشناسان ما در صنایع برادران حقیقی تماس بگیرید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

ثبت سفارش و درخواست مشاوره رایگان

نوع درخواست