شماره تماس

051-38762118-19

طراحی سیستم تبرید سردخانه محصولات دامی و خوراکی در شهرستان بوشهر (بخش۲)

محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت دیوارها

به منظور محاسبه بارهای حرارتی میتوان ضریب انتقال حرارت کلی مصالح مورد استفاده در دیوارها را محاسبه نمود؛ بدین منظور با (مبحث نوزدهم)استفاده از این مقادیر به تفکیک مصالح در جدول ۲ گردآوری شده است . الزم به ذکر است که این قسمت از داده ها برای این پروژه مورد استفاده قرار نمی گیرد، چون برای محاسبه Q1 جدولی وجود دارد که بی نیاز از ضریب کلی انتقال حرارت می باشد.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

مصرف سرانه انواع محصوالت

بر اساس آمار و ارقام بدست آمده تا سال ۲۰۱۳ می توان مطابق تخمینهای زده شده، مقدار مصرف سرانه هر محصول را بصورت ذیل محاسبه نمود :

الف) اتاق پیش سردکن :

مصرف دو روز افراد برای گوشت گوسفند وارد پیش سردکن می شود، که از این مقدار مصرف یک روز پس از نگهداری وارد بازار شده و مابقی وارد اتاق انجماد سریع می شود پس برای اتاق پیش سردکن داریم :

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

که در این رابطه، سمت راست معادله به معنی مقدار مصرف روزانه می باشد؛ ضریب ۲ در این فرمول نشان دهنده آن است که مقدار محصول برای ۲ روز محاسبه می شود. این عدد در تعداد افراد شهر و در نهایت در نسبت مصرف سرانه به ۳۶۵ روز سال ضرب شده و مقدار برای هر روز محاسبه شده و نهایتاً در جدول ۳ گردآوری شده است.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

 

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

ب) اتاق انجماد سریع:

همان گونه که در بالا توضیح داده شد، مابقی محصولات غذایی وارد اتاق انجماد سریع می شوند که ۱ روزه بوده و از این رو ضریب ۱ در فرمول زیر مشاهده می گردد

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

 

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

 

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

محاسبه تعداد پالتها و جعبه های موجود در هر اتاق

برای انجام این مرحله در ابتدا مشخصات پالت ها و جعبه ها به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

 

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

محاسبه بارهای حرارتی در سردخانه

بارهای حرارتی در سردخانه شامل ۴ قسمت می باشد که به ترتیب در ذیل ذکر خواهند شد (طباطبایی، ۱۳۹۳)

الف) بار حرارتی دیوارها (Q1)

این بار حرارتی ناشی از انتقال حرارت از محیط اطراف به محیط سرد داخل فضای سردخانه می باشد که فرمول آن بصورت زیر است:

Q=UA^T (23

در رابطه(۲۳) U ضریب انتقال حرارت A وسطح مقطع T اختلاف دما میباشد.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

با استفاده از داده های موجود در جدول ۷ و همچنین استفاده از اطلاعات ۳ تا ۶ جداول نتایج زیر بدست می آید :

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

ب) بار حرارتی تعویض هوا (Q2)

این بار حرارتی ناشی از باز و بسته شدن درب و پنجره می باشد که موجب گردش هوا و انتقال حرارت در آن میگردد؛ با استفاده از داده های موجود در جداول ۳تا ۶ نتایج حاصل در جدول زیر گردآوری شده اند :

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش2-صنایع برودتی حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

ثبت سفارش و درخواست مشاوره رایگان

نوع درخواست