یکی از روش‌های قدیمی و پایه که برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سرما موجود در سرد خانه است. می‌توان اختراع این دستگاه را یکی از ده اختراع برتر قرن در هزاره دوم میلادی در نظر گرفت. اولین شیوه سرمایش عملی را می‌توان سرما با آمونیاک در نظر گرفت. اما امروزه انواع روش‌های مختلفی برای ایجاد تبرید در دنیا وجود دارد. در ادامه این مقاله از سری مقالات آموزشی وب سایت به بررسی و اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

نوشته‌ها