معرفی محصولات و خدمات (ساخت سردخانه و تونل انجماد) صنایع برودتی برادران حقیقی

بخشی از نمونه کارهای انجام شده بشرح زیر باستحضار می رسد

ساخت سردخانه 200 تنی بندرعباس

  • سردخانه 200 تنی بندرعباس5
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس4
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس3
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس2
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس1

ساخت سردخانه بالا صفر ترکمنستان

  • ساخت سردخانه بالا صفر ترکمنستان1

تونل انجماد iqf انزلی

ساخت سردخانه 1500 تن بندرعباس

پیش سردکن کشتارگاه شهرداری بیرجند

پیش سردکن کشتارگاه شهرداری فردوس

ساخت سردخانه 1000 تن شیراز

ساخت سردخانه زیر صفر 300 تن کیش

ساخت سردخانه بالاصفر گناباد

اجرا آشپزخانه صنعتی مشهد

ساخت سردخانه زیر صفر 100 تن مشهد

نمایشگاه ifood مشهد

ساخت سردخانه 500 تن نیشابور

ساخت سردخانه 1000 تن یاسوج

ساخت سردخانه و تونل انجماد یاسوج