طراحی سیستم تبرید سردخانه محصولات دامی و خوراکی در شهرستان بوشهر (بخش ۱)

چکیده

در دوران کنونی با توجه به حجم بالای تقاضا برای مواد خوراکی مختلف در فصول مختلف سال، طراحی سیستم های تهویه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به خصوص طراحی سیستم تبرید برای محیط هایی که جهت نگهداری و جلوگیری از فساد و دور ریز مواد غذایی تعبیه شده اند، قابل توجه میباشد. بدین منظور در مقاله حاضر به طراحی و مطالعه موردی اجزاء سیستم تبرید یک سردخانه واقع در شهرستان بوشهر پرداخته میشود که به دلیل دمای بالا و رطوبت نسبی قابل توجه، مواد غذایی در معرض خرابی قرار میگیرند؛ بدین منظور الزامات و شرایط سردخانه مذکور شرح داده شده و متناسب با اقلیم مورد بررسی با محاسبات تأسیساتی برودتی برای محصولات خاص به انتخاب تعداد و نوع اجزاء سیستم تبرید پرداخته میشود. در انتها تعداد کندانسورها و اواپراتورهای مورد نیاز محاسبه شده و گزارش میگردد.

کلمات کلیدي: سردخانه، تبرید، محصوالت خوراکی، کندانسور، اواپراتور، بار حرارتی ساختمان.

مقدمه

سردخانه ها، ساکن های اتاقک یا هستند غذایی مواد نگهداری برای سیاری که مكانیزم آن ها بوده و یخچال مشابه هوا برودت موجب می شوند . مكانیزم سردخانه، بطور کلی تشكیل شده است از موتور، کمپرسور، کندانسور، ذخیرۀ ازت، ، دمنده )فن( و لوله های ارتباطی. موتور محرك کمپرسور سردخانه می باشد و انرژی آن را تأمین † شیر انبساط، اواپراتور می کند که معموالً برقی است. کمپرسور وظیفۀ متراکم نمودن گاز را دارد که به این ترتیب بیشترین فشار را در گاز ایجاد کرده که منجر به بالا رفتن حرارت گاز می شود. کندانسور وظیفۀ خنک نمودن گاز حاصل از کمپرسور را برعهده دارد.

ماده ای که در سیستم گردش می کند و هادی گرمای مواد داخل سردخانه به کندانسور و ایجاد خنکی در آن است، می تواند گاز ازت یا فرئون باشد. با وجود اینکه از گاز ازت در سیستم های قدیمی استفاده می شود. اما امروزه بیشتر از گاز فرئون استفاده می شود که دچار مشکلات مخرب زیست محیطی مخصوصا سوراخ شدن لایه اوزون می باشد.

البته گاز موجود در سیستم خنک کاری این سردخانه گاز ازت است. که این گاز تا ۲۰ سال به خوبی از پس مسئولیت خود بر می آید.

اوپراتور ها خنک کننده های داخل اتاقک های سردخانه هستند که گاز سرد حاصل از کندانسور و شیر انبساط را در محیط بسته داخل شبکه های خود وارد اتاقک نموده و این سرما توسط دمنده ها در محیط اتاقک پخش می شود. لوله های ارتباطی نیز وظیفه انتقال گاز سردخانه به بخش های مختلف سیستم خنک کاری را بر عهده دارند.

الزامات ساختمان سردخانه

اولین قسمتی که به محض ورود به محوطه سردخانه با آن روبرو می شویم. اتاقک نگهبانی است که وظیفه این بخش ایجاد امنیت برای محیط سردخانه می باشد. سپس

ساختمان اصلی سردخانه. که تشکیل شده است از سالن نگهداری ۰+ درجة نانتیگراد (سمت راست راهرو) و سالن
نگهداری ۰- درجة سانتیگراد (سمت چپ راهرو)؛ با یک آماده گاه آغاز می شود که محلی است که دمایی بیشتر از اتاتک
های عاخل سالن ها و کفتر از متفضول دارد و براق موازذی از قبیل میوة جات است, خراکه اگر با تفای طبیتن توت (۳۰:
درجة سانتیگراد) وارد اتاقک سردخانه شوند. شروع به تعرق می کنند که بهترین محیط برای کشت و ازدیاد کپک ها و
قارچ ها را فراهم می آورد و منجر به از بین رفتن محصول می شود. لذا این محصولات برای مدت معینی در این آماده گاه
باقی می مانند تا به حد دمایی مطلوب برسند.

در سمت راست سردخانه و قبل از شروع سالن بالای صفر درج سانتیگراد. اتاقکی بنام تونل انجماد وجود دارد که
دمایی معادل ۳۵- درجة سانتیگراد دارد و برای انجماد پیاز و سیری که مورد استفادغ کارخانجات کالباس سازی است؛ بکار
می رود. اين دمای پایین موجب از بین رفتن لایه های نازکی که بین لایه های گوشتی (فلس های) پیاز قرار دارند. می
شود که بر بازر پسندی کالباس حاصله. می افزاید.

هر سالن این سرد خانه این سرد خانه دارای تعدادی اتاق است که هر کدام حداکثر ظرفیت خنک نمودن ۵۰۰ تن محصول را دارد و ۲۰x18=360متر مربع مساحت و ۶ متر ارتفاع دارد (البته این اندازه ها از سرد خانه ای به سرد خانه دیگری متفاوت است.) هر اتاقک بطور مستقل دارای دمای خاصی است که برای نگهداری محصول موجود در آن لازم است می باشد و از اتاقک مجاور راهرو و محیط ایزوله می شود این ایزولاسیون از این قرار است که کف چینی آن از پی دارای ساختار خاص گربه ور،قلوه سنگ،ایزولاسیون،قیر گونی،آجرچینی و عایق حرارتی می باشد که هرگونه تبادل حراری از کف را از بین می بردو در عین حال کف سرد خانه حدود ۱تا۱۲متر از سطح زمین بالا تر است.

دیوارهای داخلی سردخانه از دو جداره فلزی در دو طرف دیواره تشکیل شده است (که این دو جداره ۲۰تا۲۵ سانتیمتراز هم فاصله دارند.)و عایق تزریقی که (بصورت مایع )دربین این دو جداره ریخته شده(و سپس(بطوریکه هیچ گونه منغذی باقی نگدارد)سخت شده است)تشکیل می یابد سقف هم به همین ترتیب ایزوله می شود ودرها هم مانند دیوارها و از جنس ایزوله می شوند.

هر اتاقک بطور مستقلی دارای سیستم کنترل دما می باشد بطوریکه دما همواره در مقدار مشخصی ثابت می باشد. بدین ترتیب که نیتروژن که دارای نقطه ی جوش۱۹۶-درجه ی سانتی گراد است ازبین شبکه هایی حرکت می کند و سرمای آن توسط دمنده وارد محیط می شود (اپراتور)و نیتروژن که گرمای اتاقک کنترل برگشت داده می شود(با لوله های قرمز رنگ)و پس از خنک شدن با لوله های آبی رنگ مجدداً بین اوپراتور ها تقسیم می شود در عین حال سیستم دیگری نیز برای تعیین رطوبت وجود دارد بدین ترتیب که نگهداری محصولات باغی رطوبت خاصی مطلوب است تا چروک شدن میوه جلوگیری کند لوله های بخار آبی که در تمامی محیط اتاقک وجود دارد و دارای نازل هایی برای پخش بخار آب می باشد را فعال می سازند.

دمای اتاقک ها هم در درجه معینی گذاشته شده و در همان دما تثبیت می شود بطوریکه با افزایش سنسور های دمای دستور به فعال شدن دمنده ها می دهند.

درعین حال بعلت وجود بخارات آب در سرد خانه بر روی شبکه های اوپراتور برفک می نشیند که این برفک توسط المنت هایی آب شده و فرو می ریزد تا از ایجاد عایقی که برفک بین اپراتور و محیط ایجاد می کند موجب افزایش مصرف انرژی و هزینه می شود جلو گیری نماید.

از راهرو بین دو سالن هم پس از پر شدن اتاقک های سالن ها برای نگهداری محصول استفاده می گردد.

نکات قابل توجه اینکه. سردخانة زیر صفر را می توان برای نگهداری نگهداری محصولاتی که نیاز به سردخانه با دمای بالای صفر دارند؛ تنظیم نمود. اما اینکه بخواهیم دمای یک سردخانة بالای صفر را به زیر صفر برسانیم» امری بسیار دشوار است و ویسک زیادی میطلبد و شاید هم ناممکن باشد چرا که کمپرسور فشار زیادی را متحمل می شود.

کندانسور وظیفه خنک کردن نیتروژن برگشتی از اتاقک ها که گرمای اتاقک را گرفته اند؛ بر عهده دارند. لذا باید در نمای شمالی سردخانه که در معرض تابش کمتر خورشید قرار دارد؛ ساخته شود. اما کندانسور برای خنک کردن نیتروژن نیاز به آب دارد که این آب در تماس با نیتروژن داغ» بخار شده و همین بخار به سمت اتاقک های سردخانه هدایت می شود
و رطوبت مورد نیاز داخل سالن ها را تأمین می کند.

اتاقک کنترل دارای دستگاههای ترموگرافی است که وضعیت دمایی اتاقک ها را بطور لحظه ای ثبت می کنند تا مورد نظارت مسئولین ذیربط قرار گيرند. درضمن. کمپرسورها هم در اين اتاقک قرار دارند.

از انجاکه برای خنک کردن هر متر مکعب از حجم هوای سردخانه به اندازهُ یک درجه سانتیگراد» بطور متوسط حدود btu ۲۵۰۰۰ انرژی لازم است و بعلت حساس بودن کار؛ در صورت قطع ناگهانی برق» برق اضطراری باید بلافاصله برقرار شود. برق اضطراری معمولاً از ژنراتورها تأمین می شود که ژنراتور این سردخانه ۴۸۰ کیلو وات توان تولید می کند و
در محوطة سردخانه و نزدیک به اتاقک کنترل قرار دارد.

هر دوره انبار داری سردخانه ۶ ماه است که پس از اتمام هر دوره و تخلیه محصولات. از مواد ضد عفونی کننده از قبیل اکسی کلرور مس برای مبارزه با قارج و کپک (آفت سردخانه) استفاده می شود و بلافاصله بارگیری بعدی انجام میگیرد.

نکتة قابل توجه این که. در مورد محصولات حساس از قبیل گوشت کنترل های سختگیرانه ای انجام می گیرد.
بطوریکه سازمان های نظارتی. دامپزشکی و … بطور مستقیم بر این موضوع نظارت دارند. لذا از یک ماه قبل از تاریخ منقضی شدن اینگونه محصولات.

سردخانه موظف است به صاحب کالای داخل سردخانه و اين سازمان های اعلام کند که یک ماه تا تاریخ انقضای این محصولات وقت باقی است که اگر صاحب کالا تا تاریخ انقضای.محصول اقذامین نکند طبق مقررات این محصول باید معدوم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید