طراحی سیستم تبرید سردخانه محصولات دامی و خوراکی در شهرستان بوشهر (بخش۱)

چکیده

در دوران کنونی با توجه به حجم باالی تقاضا برای مواد خوراکی مختلف در فصول مختلف سال، طراحی سیستم از اهمیت ویژه های تهویه ای برخوردار است؛ به خصوص طراحی سیستم تبرید برای محیطهایی که جهت نگهداری و جلوگیری از فساد و دور ریز مواد غذایی تعبیه شدهاند، قابل توجه میباشد. بدین منظور در مقاله حاضر به طراحی و مطالعه موردی اجزاء سیستم تبرید یک سردخانه واقع در شهرستان بوشهر پرداخته می- شود که به دلیل دمای باال و رطوبت نسبی قابل توجه، مواد غذایی در معرض خرابی قرار میگیرند؛ بدین منظور الزامات و شرایط سردخانه مذکور شرح داده شده و متناسب با اقلیم مورد بررسی با محاسبات تأسیساتی برودتی برای محصوالت خاص به انتخاب تعداد و نوع اجزاء سیستم تبرید پرداخته میشود. در انتها تعداد کندانسورها و اواپراتورهای مورد نیاز محاسبه شده و گزارش می .گردد

از خدمات صنایع برودتی برادران حقیقی به ساخت انواع سردخانه اشاره کرد.

مقدمه

سردخانه ها، اتاقکهای ساکن یا سیاری برای نگهداری مواد غذایی هستند که مكانیزم آن ها مشابه یخچال بوده و موجب برودت هوا دمنده، می شوند. مكانیزم سردخانه، بطور کلی تشكیل شده است از موتور، کمپرسور، کندانسور، ذخیرۀ ازت، شیر انبساط، اواپراتور (فن )و لوله های ارتباطی. موتور محرك کمپرسور سردخانه می باشد و انرژی آن را تأمین می کند که معمولاً برقی است. کمپرسور وظیفۀ متراکم نمودن گاز را دارد که به این ترتیب بیشترین فشار را در گاز ایجاد کرده که منجر به بالا رفتن حرارت گاز می شود. کندانسور وظیفۀ خنک نمودن گاز حاصل از کمپرسور را برعهده دارد. ماده ای که در سیستم گردش می کند و هادی گرمای مواد داخل سردخانه به کندانسور و ایجاد خنكی در آن است؛ می تواند گاز ازت یا فرئون باشد .با وجود اینكه از گاز ازت در سیستم های قدیمی استفاده می شد، اما امروزه بیشتر از گاز فرئون استفاده می شود که دچار مشكلات مخرب زیست محیطی مخصوصاً سوراخ شدن لایۀ اوزون می باشد .البته گاز موجود در سیستم خنک کاری این سردخانه گاز ازت است. که این گاز تا ۲۰ سال به خوبی از پس مسئولیت خود بر میآید. اواپراتورها خنک کنندههای داخل اتاقکهای سردخانه هستند که گاز سرد حاصل از کندانسور و شیر انبساط را در محیط بسته داخل شبكه های خود، وارد اتاقک نموده و این سرما توسط دمندهها در محیط اتاقک پخش میشود. لوله های ارتباطی نیز وظیفۀ انتقال گاز سردخانه به بخش های مختلف سیستم خنککاری را بر عهده دارند.

الزامات ساختمان سردخانه

ساختمان اصلی سردخانه، که تشكیل شده است از سالن نگهداری ۲ +درجۀ سانتیگراد (سمت راست راهرو )و سالن نگهداری ۲- درجۀ سانتیگراد (سمت چپ راهرو)؛ با یک آماده گاه آغاز می شود که محلی است که دمایی بیشتر از اتاقک های داخل سالن ها و +درجۀ سانتیگراد )وارد اتاقک ۰۲ کمتر از محصول دارد و برای مواردی از قبیل میوه جات است .چراکه اگر با دمای طبیعی خود ( سردخانه شوند، شروع به تعرق می کنند که بهترین محیط برای کشت و ازدیاد کپک ها و قارچ ها را فراهم می آورد و منجر به از بین رفتن محصول می شود. لذا این محصولات برای مدت معینی در این آماده گاه باقی می مانند تا به حد دمایی مطلوب برسند. دمای اتاقک ها هم در درجۀ معینی گذاشته شده و در همان دما تثبیت می شود بطوریكه با افزایش دما، سنسورهای دمایی دستور به فعال شدن دمنده ها می دهند. کندانسور وظیفۀ خنک کردن نیتروژن برگشتی از اتاقک ها که گرمای اتاقک را گرفته اند؛ بر عهده دارند .لذا باید در نمای شمالی سردخانه که در معرض تابش کمتر خورشید قرار دارد؛ ساخته شود .اما کندانسور، برای خنک کردن نیتروژن نیاز به آب دارد که این آب در تماس با نیتروژن داغ، بخار شده و همین بخار به سمت اتاقک های سردخانه هدایت می شود و رطوبت مورد نیاز داخل سالن ها را تأمین می کند .هر دورۀ انبار داری سردخانه ۶ ماه است که پس از اتمام هر دوره و تخلیۀ محصولات، از مواد ضد عفونی کننده از قبیل اکسی کلرور مس برای مبارزه با قارچ و کپک (آفت سردخانه) استفاده می شود و بلافاصله بارگیری بعدی انجام می گیرد.

موقعیت پروژه

بندر بوشهر در بخش مرکزی استان بوشهر، در ارتفاع ۱ متری از سطح دریا و در منطقه ساحلی خلیج فارس واقع شده و آب و هوای نیمه بیابانی گرم دارد .این شهر از سمت شمال، غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شد هاست .میانگین دما در تیرماه (گر مترین ماه سال( گراد، درجه سانتی ۰۰ در گراد، سانتی رجهد ۱)، سال ماه سردترین) ماه دی در ماه فروردین ۰۲ و گراد سانتی درجه در مهرماه ۰۱ و میانگین
دما ساالنه میباشد گراد ۲۵ سانتی گراد است.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-صنایع برودتی حقیقی

مشخصات طرح

به منظور بررسی بهتر محیط سردخانه مورد مطالعه، نقشه این ساختمان به کمک نرمافزار اتوکد۰ رسم شده و در شكل نمایش داده شده است. این طرح همانگونه که در بخشهای قبل معرفی گردید، شامل اتاق اداری و نگهبانی، سالن نگهداری گوشت گوسفند، تونل انجماد، پیش سردکن، اتاق تأسیسات، راهرو، اتاق نگهداری سبزیجات، اتاق نگهداری سیب، اتاق نگهداری پرتقال و اتاق نگهداری گوجه فرنگی میباشد.

فرضیات پروژه

۱-برای بخشی از جمعیت شهرستان بوشهر به تعداد نفر ۵۰۰۰۰نفر

۲- اتاق پیش سرد کن برای نگهداری ۲۴ ساعتی مصرف ۲ روز افراد

۳- محصولات:

گوشت گوسفند– در ۳ ماه زمستان کشتار وجود ندارد (از ذخیره)؛

پرتقال- ۱ماه بصورت روزانه- ۱۰ ماه ذخیره؛

سیب-۱ ماه روزانه- ۳ ماه ذخیره؛

سبزیجات- ۱۵ روز ذخیره؛

گوجه فرنگی- ۱ماه ذخیره؛

بقیه محصوالت وارد اتاق انجماد سریع می شوند.

مشخصات دیوار سردخانه

دیوار سردخانه (که بصورت شماتیک در شكل ۲ نشان داده شده است ) از داخل طرف به سردخانه بیرون قسمت از بخش پیش هاى پیش رو گردد مى تشكیل : رطوبتى سیمانى، عایق الیه : مواد و ایزوگام قیرگونى، پالستیكى؛ عایق گرمایی : گرمایی عایق در دو الیه بر روى درزها روى که شود مى چسبانده چنان دیوار هم داخلی سطح نباشند؛ روکش : است ممكن که از هاى ورق گالوانیزه، صفحات فوالد آلومینیومى، ضد زنگ و غیره باشد.

سقف سردخانه ـ پوشش سقف سردخانه ممكن است به یكی از دو نوع زیر باشد: سقف تخت یا سقف شیبدار.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-صنایع برودتی حقیقی

پوشش سقف کاذب ـ برای استقرار سقف کاذب م یتوان از شبكه های چدنی ,فلزی و چوبی و غیره استفاده شود .شبكه های مزبور می یبایست با توجه به مقاومت و تبادل حرارتی آن طرح و ساخته شود.

پوشش سقف کاذب از قسمت فوقانی به تحتانی متشكل است از :عایق رطوبتی، دو یا چند لایه عایق حرارتی و جدار نهایی (در صورت لزوم).

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت 
صنایع برودتی برادران حقیقی مراجعه کنند.


بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید