خدمات پس از فروش ساخت سردخانه و تونل انجماد

صنایع برودتی برادران حقیقی پس از ارائه محصولات خود (سردخانه، تونل انجماد،آییس بانک، چیلر و یخساز) جهت خواسته ها و انتظارات مشتریان خود که نوجه بسیاری به آنها دارد و خواهد داشت و در تمامی ساعات شبانه روز پشتیبانی و خدات پس از فروش خود را ارئه می نماید.

برنامه هایی برای ارائه خدمات به مشتریان :