تونل انجماد | سردخانه

بایگانی‌های نمونه کار سردخانه - سردخانه / برودت

Tag Archives: نمونه کار سردخانه

نمونه کار سردخانه

نمونه کار های سردخانه
شهرت ما برای کیفیت طراحی سردخانه و تولید اتاق تمیز در طول سالها ساخته شده است. در آن زمان، نمونه کارهای ما رشد کرده است که شامل برخی از بزرگترین شرکت های صنعتی و تجاری جهان و همچنین جاذبه های گردشگری جهان شناخته شده است.

طراحی سردخانه
ما در اختیار داشتن اتاق های سرد و خنک برای طیف وسیعی از شرکت های صنایع زیر نصب ” راه اندازی ” می کنیم :

خودرویی
ساخت و ساز
غذا
پزشکی
داروها
خدمات عمومی
جاذبه های گردشگری
پژوهش
درباره مشتریان اتاق سرد ما بیشتر بخوانید

اتاق تمیز
ما راه حل های اتاق تمیز را برای شرکت هایی که در این صنایع کار می کنند ارائه می دهیم:

مواد شیمیایی
الکترونیک
غذا
پزشکی
داروها