تونل انجماد | سردخانه

بایگانی‌های تعریفی دیگر از سردخانه - سردخانه / برودت

Tag Archives: تعریفی دیگر از سردخانه

سردخانه Refrigerator fridge

تعاریف متعدد از سردخانه

سردخانه چیست ؟

به مکانی اطلاق می شود که با گرفتن گرما از آن جا می توانیم دما را با توجه ظرفیت و کاربری سیستم کاهش دهیم. نگهداری مواد غذایی بمدت زیاد و جلوگیری از فساد آن از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. انسان از گذشته راه های گوناگونی را برای نگهداری موادغذایی به کار می برده است. امروزه با افزایش جمعیت، گسترش و پیشرفت شهرنشینی برای نگهداری موادغذایی بیشتر از روش سرد کردن و منجمد کردن استفاده می کنند. بنابراین علم و اصول تبرید و سردخانه های بزرگ یکی از ضرورت های زندگی امروز شده و پیشرفت در این صنعت نه تنها برای نگهداری مواد غذایی بلکه برای استفاده کردن در صنایع داروسازی، ساختمانی، دفاعی و … از مهمترین اهداف کشورهای جهان شده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

تعریفی دیگر از سردخانه

تبريد عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب ویا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد)می باشد . در کلیه سیستمهای تبريد حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر می باشد.

 

سردخانه و انواع آن
۱-انواع سردخانه از دیدگاه دمای نگهداری محصولات
با توجه به تفاوت بین نگهداری سرد مواد غذایی و فرآیند انجماد ، سردخانه ها به دو گروه قابل تقسیم هستند :
الف ـ سردخانه های بالای صفردرجه
از این نوع سردخانه ها برای موادغذایی مانند کنسرو گوشت ، شیر ، خامه، ماست، سالادهای آماده ، گوشت کاملا پخته ، کره ، مارگارین ، پنیر ، میوه و سبزیهای تازه می توان استفاده کرد .
ب ـ سردخانه های زیر صفردرجه :
از این نوع سردخانه ها برای نگهداری مواد غذایی مانند : ماهی تازه ، انواع گوشت ، سوسیس ، گوشت چرخکرده و ماهی دودی می توان استفاده کرد .

 

سردخانه

fridge

Refrigerator