تونل انجماد | سردخانه

آوریل 2017 - صفحه 2 از 6 - سردخانه / برودت

Monthly Archives: آوریل 2017

تونل انجماد freezing tunnel

جهت انجام عملیات سریع سردسازی و منجمد کردن محصولات مختلف از تونل انجمادهای ثابت یا متحرک استفاده می گردد. تونل انجماد ثابت بطور معمول کوچکتر از سالن های سردخانه زیر صفر بوده و طراحی آن ها بسته به نوع محصول، ابعاد باکس پالت، تعداد شیفت کارکرد و زمان انجماد انجام می شود. برای مثال جهت انجماد مرغ های بسته بندی شده از تونل انجماد استفاده می گردد که در این حالت محصول می بایست در مدت زمان 8 ساعت منجمد گردد. عایق بندی در تونل های انجماد بسیار مهم بوده، همچنین عملیات کف سازی سالن های انجماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اواپراتورهای این سالن ها از هوا دهی بالا جهت ایجاد تبادل حرارتی بسیار بالا در مدت زمان کم بهره می گیرند.

انواع تونل انجماد , تونل انجماد سنتی , تونل انجماد اسپیرال , تونل انجماد IQF , Freezing Tunnels

انواع تونل انجماد , تونل انجماد سنتی , تونل انجماد اسپیرال , تونل انجماد IQF , Freezing Tunnels

تعریف تونل انجماد : سالنی با قدرت سرمازایی بالا که می‌تواند کاهش دمای کالا (میوه ، گوشت ، ماهی و …) مورد نظر را داشته باشد و موجب کریستالیزاسیون شود .

تونل انجماد موجب منجمد شدن کالا می شود

تونل انجماد

جهت انجام عملیات سریع سردسازی و منجمد کردن محصولات مختلف از تونل انجمادهای ثابت یا متحرک استفاده می گردد. تونل انجماد ثابت بطور معمول کوچکتر از سالن های سردخانه زیر صفر بوده و طراحی آن ها بسته به نوع محصول، ابعاد باکس پالت، تعداد شیفت کارکرد و زمان انجماد انجام می شود. برای مثال جهت انجماد مرغ های بسته بندی شده از تونل انجماد استفاده می گردد که در این حالت محصول می بایست در مدت زمان 8 ساعت منجمد گردد. عایق بندی در تونل های انجماد بسیار مهم بوده، همچنین عملیات کف سازی سالن های انجماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اواپراتورهای این سالن ها از هوا دهی بالا جهت ایجاد تبادل حرارتی بسیار بالا در مدت زمان کم بهره می گیرند.

انواع تونل انجماد , تونل انجماد سنتی , تونل انجماد اسپیرال , تونل انجماد IQF , Freezing Tunnels

انواع تونل انجماد , تونل انجماد سنتی , تونل انجماد اسپیرال , تونل انجماد IQF , Freezing Tunnels

تعریف تونل انجماد : سالنی با قدرت سرمازایی بالا که می‌تواند کاهش دمای کالا (میوه ، گوشت ، ماهی و …) مورد نظر را داشته باشد و موجب کریستالیزاسیون شود .

تونل انجماد موجب منجمد شدن کالا می شود

انواع تونل انجماد

تونل انجماد سنتی

تونل انجماد اسپیرال

تونل انجماد IQF
Freezing Tunnels