تماس با ما ( ساخت سردخانه و تونل انجماد صنایع برودتی برادران حقیقی )

آدرس دفتر فروش : ایران، مشهد ، بلوار معلم، شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی

تلفن های تماس : ۳۸۷۶۲۱۱۸ ۵۱ ۹۸+   و   ۳۸۷۶۲۱۱۹ ۵۱ ۹۸+

ایمیل مدیریت سایت : info@sardkhaneh.org

ایمیل مشاوره و فروش : hb.refrigeration@yahoo.com

فرم تماس با ما

2 + 1 = ?