تونل انجماد | سردخانه

انواع روش های تولید تبرید – سردخانه / برودت

انواع روش های تولید تبرید

مختلف تولید تبرید

انواع روش های تولید تبرید

1– افزایش درجه حرارت مبرد

یکی از روشهای جذب حرارت از ماده تماس دادن آن با یک ماده سرد دیگر است که در اینجا مبرد نامیده می شود.

مانند : سرد کردن چای داغ ،سیستم خنک کاری وسایل نقلیه

2– انبساط مایع یا کاهش فشار مایع

انبساط مایعات باعث تقلیل درجه حرارت آنها می شود مخصوصا اگر انبساط با تغییر حالت مایع به بخار همراه باشد نقصان درجه حرارت قابل توجهی حاصل می گردد.

مانند: افزایش دمای جوش در سیستم خنک کاری خودرو به دلیل افزایش فشار

3-افزایش حجم گاز یا کاهش فشارگاز

اگر از مخزن بسته ای گازی را در محیطی با فشار کمتر رها کنیم کاهش درجه حرارت در مخزن تحت فشار حاصل می شود چنانچه هوا را با فشار محیط به داخل مخزنی که تحت خلا می باشد وارد کنیم عکس عمل قبلی اتفاق می افتد به این معنی که درجه حرارت هوا در داخل مخزن پس از توازن فشار بیشتر از درجه حرارت هوای محیط می گردد.

مانند : عملکرد موتور دیزل

4– انبساط یک گاز در جریان ثابت

در یک جریان ثابت وقتی یک گاز منبسط شود کاهش درجه حرارت بوجود می آید مقدار افت درجه حرارت ممکن است جزئی ویا قابل توجه باشد که بستگی به وضعیت محل انبساط خواهد داشت

5– تغییر فاز

الف) تصعید

تغییر حالت از جامد به بخاررا تصعید میگویند ومقدار حرارت جذب شده را ”حرارت نهان تصعید“گویند.

در تصعید جسم از حالت جامد بدون گذشتن از مرحله مایع مستقیما به حالت بخار در می آید معمولا عمل تصعید نسبت به عمل ذوب و تبخیر در فشار پایین تری انجام میگیرد.

مانند :برودت یخ خشک می باشد ودر اثر گرم شدن در فشار اتمسفر مستقیما از جامد به بخار تبدیل می شود یخ خشک در F 109- تصعید و در نتیجه حرارت محیط خود را جذب می نماید ویک مبرد خوب برای درجات حرارت پایین می باشد.

بهترین راه برای خشک کردن مواد غذایی منجمد شده می باشد.

ب) ذوب

تغییر حالت از جامد به مایع را ذوب ومقدار حرارت جذب شده بوسیله مبرد را ”حرارت نهان ذوب“ گویند .

مانند : یخ

ج) تبخیر

تغییر فاز از حالت مایع به بخار را تبخیر ومقدار حرارت جذب شده را ”حرارت نهان تبخیر ”گویند . ایجاد برودت بوسیله این تغییر حالت معمولترین روش در تبرید بوده واساس کار سیکلهای تبرید تراکمی را تشکیل می دهد.

 6- عملیات الکتریکی

 الف)میدان مغناطیسی

تبرید مغناطیسی عملی است که برای رسیدن به درجه حرارت صفر مطلق بسیار مفید بوده وبه کار میرود.

اگر جسمی باخواص مغناطیسی، درجریان مغناطیسی قرار گیرد درجه حرارت جسم افزایش می یابد واگر اطراف این جسم را هلیوم احاطه کرده باشد حرارت سریعا بوسیله هلیوم دفع شده ودر درجه حرارت یک درجه کلوین می جوشد.

از آن پس جسم در درجه حرارت k 001/0 صفر مطلق غوطه ور می گردد.

ب) ترموکوپل

اتصال دو فلز غیر همجنس در دو نقطه که اگر این دو نقطه را در درجات حرارت مختلف قرار دهیم جریان الکتریکی ضعیفی بر قرار می شود البته عکس قضیه هم صادق است ،یعنی اگر در یک مدار ترموکوپل ،اختلاف ولتاژایجاد شود ،در یکی از نقاط اتصال افزایش درجه حرارت ودر نقطه دیگر کاهش درجه حرارت حاصل می گردد.

از این روش در آزمایشگاهها ووسایل تبرید غیر تجارتی استفاده می شود.

7- با استفاده از نازلهای مماسی هوا

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *